Văn phòng luật sư Thành Pháp / Tư vấn thừa kế, di chúc, hôn nhân gia đình

Đăng ký ngay để nhận tư vấn và Báo giá tốt nhất
  Thông tư Số: 161/2009/TT-BTC – Hướng dẫn thuế thu nhập trong chuyển nhượng thừa kế, cho tặng Bất Động Sản

  Người đăng: Tran Duong
  Đọc thêm

  HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN Thực hiện điểm b khoản 1 mục II Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc […]

  • 18 Tháng Sáu, 2021

  HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  Người đăng: Tran Duong
  Đọc thêm

  VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ VIỆC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT CÁC BIỂU MẪU KHI LÀM THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CHẾT MÀ NHÀ, ĐẤT ĐỂ LẠI THỪA KẾ KHÔNG CÓ […]

  • 18 Tháng Sáu, 2021

  Di chúc vô hiệu do vượt quá quyền định đoạt tài sản

  Người đăng: Tran Duong
  Đọc thêm

  Quan hệ hôn nhân của vợ chồng được thiết lập không chỉ làm phát sinh mối quan hệ nhân thân, các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, phải gắn bó, yêu thương, chung thủy với nhau, mà còn phát sinh quan hệ tài sản chung của vợ chồng. Việc định đoạt tài sản chung […]

  • 17 Tháng Sáu, 2021

  Hợp đồng tặng cho nhà đất vô hiệu do lừa dối?

  Người đăng: Tran Duong
  Đọc thêm

  Hợp đồng tặng cho tài sản là một loại hợp đồng dân sự, theo đó với sự thỏa thuận của hai bên, bên tặng cho chuyển giao tài sản và quyền sở hữu tài sản của mình cho bên được tặng cho. Đặc biệt đối với đối tượng tặng cho là bất động sản thì […]

  • 17 Tháng Sáu, 2021